Figurbasestørrelser i Johnny Reb III regelsættet omsat til cm

  Infanteri Kavaleri Artilleri
Antal figurer på basen Antal mand Bredde cm Dybde cm Antal mand/heste Bredde cm Dybde cm 1 model-
kanon
Bredde cm Dybde cm
5 150 2,50 2,18 150 3,75 6,25 2 sektioner
 (4 pjecer)
2,50 2,50
4 120 2,18 1,87 120 3,12 5,00
3 90 1,87 1,56 90 2,50 3,75 3 sektioner
 (6 pjecer)
4,00 2,50
2 60 1,56 1,25 60 1,87 2,50

1

30 1,25 0,93 30 1,25 1,25

Skalering som i JR III fra 50 til 80 yards

Bemærk:
1 infanterifigur er 30 mand. Det betyder, at et infanteriregiment på 16 figurer, med 4 figurer pr. base, udgør et regiment på 480 mand etc.
1 kavalerifigur er 30 mand. Kavaleriets grundenhed er bataljonen (4 baser), mens 2 - 3 bataljoner udgør et regiment.
1 Artilleripjece er 1 batteri. Antallet af artillerifigurer på basen modsvarer antallet af sektioner i batteriet. Prods for artilleriet har en bredde på 2,5 cm og en dybde på 4 cm for infanteriet. For Kavaleriet har det en bredde på 2,5 cm og en dybde på 6,5 cm. Infanteriets artilleri bliver trukket af to hestefigurer, mens kavaleriets artilleri bliver trukket af 4 hestefigurer.

Officersbaser
En måde at lave officersbaser på kan være at bruge én opsiddet figur til en brigadechef base, to figurer til en divisionschef base og tre figurer til en korpschef base. Dette kan også være en måde at holde styr på moral plusserne for hver af dem, idet en brigadechef giver +1, en divisionschef +2 og en korpschef +3 på moralen.

Basens størrelse bestemmes nogenlunde af figuren(e), men en brigadechef base skal være ca. 2,50 cm x 2,50 cm, en divisionschefs base ca. 3,75 cm x 3,75 cm og en korps eller arméchefs base ca. 5 cm x 5 cm.

"A mounted cavalry regiment takes up three times the space as an infantry regiment." Lt. Col. W.W. Blackford, CSA