Hvordan bliver man medlem af Tinsoldaten?

Vi vil altid gerne have nye medlemmer i Tinsoldaten. Vi stiller ikke de store krav, blot du er oprigtigt interesseret i krigsspil og har lyst til at være en del af et fællesskab omkring klubbens aktiviteter. De formelle krav fremgår af vedtægterne:
Back to base
Join the ranks
§ 3: Medlemmer

Stk. 1: Som medlem optages enhver, der er over 15 år, og som indbetaler det fastsatte kontingent og som er villig til at overholde nærværende vedtægter.

Stk. 2: Ikke-medlemmer kan deltage i foreningens aktiviteter 2 gange (fri spil).

Vi sætter desunden pris på, at medlemmerne udviser ansvarlighed over for klubbens lokale og ejendom. Det betyder, at vi forventer, at du kan rydde op efter dig selv og behandle klubbens ting ordentligt, så de holder lige så længe, som vi har lyst til at bruge dem.

Hvis du mener, at ovenstående lyder rimeligt, er du meget velkommen til at sende kassereren en mail og han vil da sørge for, at du bliver meldt ind.
Send en mail til kassereren Brian B. Bergh