Hvad er krigsspil?Hvad er krigsspil?
Back to base

Krigsspil er mange ting, men det startede alt sammen for mange år siden i Tyskland, hvor man ville træne officererne i krigsførelse. Her brugte man kun et kort og træbrikker til at simulere krigshandlinger. Man kan sige, at det var som Risk, men med en dommer til at afgøre resultatet af de forskellige handlinger, som deltagerne foretog. Når vi spiller i Tinsoldaten, har vi mulighed for gennem genskabelsen af historiske slag at se, om vi f.eks. kan gøre det bedre end Napoleon gjorde det ved Waterloo.

Hvordan spiller man krigsspil?

I Tinsoldaten spiller vi mange forskellige krigsspil. Det startede med Napoleonsperioden, hvor vi brugte 25 mm tinfigurer. Siden har vi så bredt os til så forskellige perioder som Romertiden, Vikingetiden, Preussisk 7-årskrig, Amerikansk borgerkrig, 2. verdenskrig og det vi kalder den "moderne periode", nemlig tiden efter 1945. I spillene bruger vi tinfigurer fra 6 mm og op til 25 mm. Men vi spiller også brætspil, hvor figurerne er erstattet af papbrikker. Brætspil varierer meget i størrelse fra små spil, der kan overstås på en aften og til kæmpe spil, der kan tage flere uger at afgøre. Man kan sige, at krigsspil med tinfigurer er en organiseret måde at "lege" med tinsoldater på. Til de forskellige perioder er skrevet regelsæt, der er baseret på en omhyggelig gennemgang af den pågældende tids krigsførelse. Vi bruger så terninger til at afgøre kamphandlingerne.

Er krigsspil andet end at flytte tinfigurer eller papbrikker?

Ja, - krigsspil består også af mange andre ting. For det første skal man have købt sig nogle figurer og have dem malet i de rigtige farver. Figurerne er i dag meget flotte og der er mange at vælge imellem. De fleste figurer køber vi hjem over internettet, da der ikke rigtig er nogle forhandlere i Danmark. Det er ikke alle der er lige gode til at male, så nogle medlemmer får andre til at hjælpe sig med bemalingen. Man behøver heller ikke lige at styrte ud og købe figurer, vi låner gerne hinanden de nødvendige "tropper". For at få malet figurerne i de rigtige farver, skal man ofte læse nogle bøger om emnet og sætte sig ind i den pågældende hærs uniformer. Dernæst er man også nødt til at læse noget om, hvordan soldaterne kæmpede på den tid, man har valgt. Her kan man også lære meget af at deltage i spillene, hvor man kan lære af sine fejl. I figurspillene bruger vi også terræn, så hvis man er lidt kreativ, kan man også bygge modelterræn, der kan bruges i spillene.

Hvem spiller krigsspil?

I Tinsoldaten er vi en flok mennesker i alderen 16 - 55 år, med meget forskellig baggrund, men fælles for os er en interesse i historie generelt, men selvfølgelig primært krigshistorien. Man kan blive medlem af Tinsoldaten fra man er 15 år.


Back to base