Første spil i det nye lokale

Lørdag d. 13. januar 2007 havde vi det første spil i det nye lokale. Det var et fiktivt 1864 spil, hvor danskerne med tre brigader skulle holde preusserne stangen, mens resten af hæren trak sig nord på i retning af Dybbøl.
Morten var spilleder og feltfotograf.

FS1.jpg (84546 byte) Her ses brigadechef Lynge underholde brigadechef Plenge med en anekdote fra hans rekruttid. I midten af terrænet ses bakkedraget, hvor den ene af danskernes brigader var i stilling. I nederste højre hjørne er preusserne i anmarch.
FS2.jpg (78321 byte) Den danske chef forsøger her at bestikke spillederen, men der var kun til udbetalingen. Til venstre i billedet umiddelbart bag søen står den tredje af brigaderne. Den brugte dagen på en o-march rundt om søen.
FS3.jpg (77889 byte) Umiddelbart bag bakken ses Livgarden, der stod som reserve. Den brugte tiden på at indøve vagtskifte og pudse vagttasker.
FS4.jpg (83909 byte) Preusserne i anmarch. Preusserne valgte at lægge hele tyngden på deres højre fløj, hvilket gik hårdt ud over brigadechef Lynge.
FS5.jpg (82162 byte) Her ses brigaden klar til at møde preusserne. Øverst til højre i billedet ses det danske rytteri. Det var ikke just deres dag. De kom lige som ikke rigtigt frem på banen i denne kamp.
FS6.jpg (77957 byte) På dette snapshot ses tydeligt, hvordan General Graf von Ewing benytter lejligheden til at rykke sine tropper en ekstra tomme frem, mens danskernes opmærksomhed bortledes af spillederen.
FS7.jpg (82478 byte) Så er kampen i gang for alvor. Det danske rytteri under Plenges kommando tøver stadig. På bakken har preusserne kastet jægere frem mod de danske stillinger. Yderst til højre ses Livgarden, der er gået på KFUM.
FS8.jpg (85790 byte) Hårde kampe om bakken. Den danske chef ses fremme i forreste linie. Reservekompanierne står opmarcheret neden for bakken og afventer ordre fra chefen.
FS9.jpg (82639 byte) Det kræver sin mælk!
Selv om alle sportskøerne var kommet af stald, var rytteriet bedst til at se godt ud på slagmarken. Det blev ikke til hædrende omtale den dag.
FS10.jpg (82868 byte) Her er preusserne kommet længere frem på banen. Det danske artilleri er begyndt at skyde sig ind ude på højre flanke, mens General Graf von Ewing er ved at belære Brigadechef Lynge om krigens regler.
FS11.jpg (77650 byte) Brigadechef Plenge gør her klar til et overhåndsslag med terningbægret. Midt i billedet ses danskernes divisionsartilleri i stilling bag Livgarden.
FS12.jpg (81980 byte) OG HER FÅR PREUSSERNE FINGEREN!

8. Regiment (senere bedre kendt som Dronningens Livregiment) ses her til venstre i billedet i forreste række blandt de bagerste.

FS13.jpg (88304 byte) Generalinspektør Andersen belærer her den danske chef om vigtigheden af at indregne bagladegeværernes ballistiske bane ved valg af stilling til divisionsartilleriet. Yes Sir!
FS14.jpg (79958 byte) Brigadecheferne Plenge og Lynge blev ved med at tude over at divisionsartilleriet ikke blev sat ind på den venstre flanke. Til sidst måtte de til at tørre op.
FS15.jpg (84590 byte) Der var stormskader og fugtige kældre, men den danske chef stod lige så fast som divisionsartilleriet...eller også var han faldet i søvn.
FS16.jpg (73440 byte) I eftermiddagens sidste lyse minutter så man solstrejf sende genskin fra det preussiske rytteris hjelme, mens de red frem til hæder og ære og henover det danske artilleri.
  Her er mørket faldet på og man ser danskerne frigøre sig i god ro og orden, mens preusserne går i kantonnement i byen syd for bakken. Øverst i billedet ses divisionsartilleriet dække tilbagetrækningen og frigøre sig som de sidste.